วงป็อปปูล่ามิวสิค (Popular Music) หรือ วงดนตรีลีลาศ ใช้บรรเลงตามงานรื่นเริงทั่วไปประกอบด้วย เครื่องดนตรีกลุ่มแซกโซโฟน กลุ่มเครื่องทองเหลืองและกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะ วงป็อปปูล่ามิวสิค ส่วนใหญ่มี 3 ขนาด

 

1.วงขนาดเล็ก (วง 4x4) มีเครื่องดนตรี 12 ชิ้น ดังนี้

- กลุ่มแซกโซโฟน ประกอบด้วย อัลโตแซ็ก 1 คัน เทเนอร์แซก 2 คัน บาริโทน แซก 1 คัน

- กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย ทรัมเป็ต 3 คัน ทรอมโบน 1 คัน

- กลุ่มจังหวะ ประกอบด้วย เปียโน 1 หลัง กีต้าร์คอร์ด 1 ตัว เบส 1 ตัว กลองชุด 1 ชุด

 

2.วงขนาดกลาง (5x5) มีเครื่องดนตรี 14 ชิ้น คือ เพิ่มอัลโตแซก และ ทรอมโบน

 

3.วงขนาดใหญ่ (Big Band )(5 x 7) มี 16 ชิ้น เพิ่ม ทรัมเป็ต และ ทรอมโบนอย่างละตัว ในปัจจุบันใช้กีต้าร์เบสแทนดับเบิ้ลเบส และ บางทีก็ใช้ออร์แกนแทนเปียโน

 

วงขนาดใหญ่ (Big Band )(5 x 7)

 

วีดีโอตัวอย่างวงดนตรีสากล : การบรรเลง วงบิ๊กแบนด์ (Big Band)

 

 

 

ที่มา :

https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-wng-dntri-sakl

http://www.riverlightmusic.com/prapetduntree(sagon).html


 

edit @ 18 Sep 2016 21:13:47 by KNOWLEDGE OF MUSIC